Psykoterapi

Syftet med psykoterapi, är att i samtal med mig belysa, analysera och förstå mer om dig själv.

Jag erbjuder psykoterapi, psykosocial rådgivning, stödsamtal, krisbearbetning samt parsamtal.

Människor söker hjälp utifrån olika behov. Beroende på frågeställningen kan det handla om en kortare eller längre terapikontakt. I en kortare kontakt kan vi arbeta med ett avgränsat, ofta akut problem. I en längre kontakt söker vi en djupare förståelse för grundläggande medvetna eller omedvetna mekanismer och mönster, som i olika utsträckning påverkar livet.

Vi anpassar antalet samtalstillfällen och frekvens utifrån dina behov och förutsättningar. Det är vanligt att vi träffas en gång i veckan för att få god kontinuitet.

Publikationer