Om mig

I en samtalskontakt kan du tillsammans med mig, undersöka och försöka förstå vad som hindrar dig från att leva så som du önskar.

Jag startade min firma 2002 och vänder mig till dig som söker en kortare eller längre psykoterapikontakt i samband med svårigheter och kriser i livet.
Det kan till exempel handla om en livskris i samband med konflikter i relationer, en separation eller andra förluster.

Jag är leg. sjuksköterska samt leg psykoterapeut, och har lång yrkeserfarenhet från psykiatriskt behandlingsarbete. Jag har också lång erfarenhet av existentiella samtal vid allvarlig sjukdom. Bland annat genom mitt arbete som psykoterapeut vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska sjukhuset, där jag mött människor med cancer och deras anhöriga.
Jag har en dubbel terapikompetens i såväl Psykodynamisk terapi samt KBT.

Förutom psykoterapi arbetar jag sedan 2000 med handledning inom sjukvård och socialtjänst, och har handlett såväl enskilt som i grupp. Jag har ramavtal med Västra Götalandsregionen, Kungsbacka kommun samt Gryning Vård AB gällande handledning.

Under ett antal år arbetade jag som psykoterapeut i primärvården, men har främst varit verksam inom psykiatrisk öppenvård. Idag arbetar jag enbart i min egna firma.

Bra att veta

Min firma är försäkrad via Salus-Ansvar.

Jag ger studentrabatt.

Psykoterapi ingår inte i högkostnadsskyddet. Det kan vara bra att stämma av med ditt försäkringsbolag, eller kanske din arbetsgivare om du kan få hjälp med hela eller delar av kostnaden för terapi. I annat fall måste du bekosta terapin på egen hand.