Handledning

Handledning ger möjlighet att föra en dialog, antingen enskilt eller i grupp, för ökad förståelse och fortsatt utveckling.

I alla människovårdande yrken använder vi oss själva som instrument. Vi behöver tid och utrymme för reflektion och avlastning för att vårda oss själva och komma vidare i vår profession.

Det är viktigt att den handledde är tillräckligt trygg och vågar använda handledningssituationen till det som är svårt, vilket leder till fortsatt utveckling.

Det kan handla om att utveckla kreativiteten och öppenheten i teamet / gruppen, samt arbeta mer inriktat på behandlingsarbetet med patienten eller klienten.

Vi reflekterar kring det mänskliga mötet, och utgår från den egna yrkesrollen samt verksamhetens mål, där yrkespersonen behöver hjälp att få perspektiv i förhållande till patientens problematik och behov.

Jag erbjuder även stöd för dig som som vill utveckla ditt chefskap. I ett enskilt samtal med mig, ges du möjlighet att utvecklas som chef eller ledare.